Všeobecný cenník služieb

Nekonkrétna služba Cena
Hodinové práce  18 € + DPH / hodina, min. 18 € + DPH/akákoľvek začatá práca
Sadzba pri viacerých hodinách práce  150 € + DPH / deň (6-9hod)
Dlhodobé projekty / dlhodobá spolupráca dohodou, min. 100€ + DPH / deň

Cestovné náklady

0,22€ + DPH/km

Naše bežné služby Cena
Svadobné video

cena na vyžiadanie

Firemné, poľnohospodárske video od 800€ + DPH, podľa dohody a náročnosti projektu

Video stužková

od 350€ - 650€ (vrátane DPH), podľa dohody

Webová stránka (firemná,s možnosťou administrácie)

od 1 000€ (+ DPH), podľa dohody