Kameraman na svadbuSlužbu kameramana na svadbu poskytujeme už 11 rokov. Podľa náročnosti a požiadaviek na svadobné video sa natáčania svadobného dňa zúčastňujú 1 alebo 2 kameramani.

Našou filozofiou pri natáčaní svadobného dňa je absolútna prirodzenosť - svojou prítomnosťou v žiadnom prípade nenarúšame prirodzený priebeh svadobného dňa, nezasahujeme do sledu udalostí, ani si nijakým spôsobom nearanžujeme prostredie. Sme názoru, že kameraman na svadbe by mal byť predovšetkým nenápadným dokumentaristom. Naše svadobné videá sa preto na nič nehrajú.

Aký je rozdiel vo výstupe pri objednaní jedného alebo dvoch kameramanov na Vašu svadbu?

Dvaja kameramani na svadbu sa uplatnia pri väčších svadbách, alebo pri väčších nárokoch na rozmanitosť výsledného svadobného videa. Dvaja kameramani si dokážeme výrazne lepšie pomôcť pri náročných častiach svadobného dňa presuny na svadobný obrad, rýchlejšia manipulácia s kamerovou technikou, možnosť využitia väčšieho množstva kamerovej tecniky, ktoré pri jednom kameramanovi na svadbu môžná nie je. Dokážeme svadobné video obohatiť o iné pohľady a rôznorodejšie zábery. Celodenné natáčanie svadobného videa s 2 kameramanmi je najvyššia možná alternatíva, ktorú vieme pre Váš svadobný deň ponúknuť.

Jeden kameraman na svadbu je vhodnou alternatívou pri nižšom rozpočte, menšej svadbe, alebo svadbe nenáročej na presuny. Jeden kameraman pravdepodobne nezvládne viackamerové natáčanie a rozmanitosť záberov bude obmedzená časovými možnosťami, avšak naše skúsenosti ukazujú, že aj jednokamerové svadobné video vie byť precíznou a plnohodotnou variantou svadobného videa.

Viac o svadobnom video, našej filozofii, podmienkach spolupráce, spôsobe spracovania a odovzdávania svadobného videa si prečítajte v článku o svadobnom videu.

Kompletné portfólio svadobných videí...